Home Malware Programs Ransomware ‘Svensk National Bureau of Investigation’ Ransomware

‘Svensk National Bureau of Investigation’ Ransomware

Posted: July 30, 2013

Svensk National Bureau of Investigation Ransomware Screenshot 1Although the 'Svensk National Bureau of Investigation' Ransomware pretends to be sent by a cybercrime-based branch of the Swedish national police, the 'Svensk National Bureau of Investigation' Ransomware actually is a Police Ransomware Trojan that uses fraudulent alerts while locking your PC and blocking other programs. The 'Svensk National Bureau of Investigation' Ransomware's fake alerts, which are themed for targeting the residents of Sweden, are used to cause the victims to believe that they've committed crimes that require financial compensation; but ransoms paid are actually sent to criminals, rather than the Swedish police. However, SpywareRemove.com malware experts don't see any need to pay the 'Svensk National Bureau of Investigation' Ransomware to unlock your computer, and recommend using strong anti-malware software to delete the 'Svensk National Bureau of Investigation' Ransomware without paying its fee or paying any attention to its illegal and inaccurate warning messages.

When a 'Federal Investigation' Pretends to Turn Up More Than There is to Find

The 'Svensk National Bureau of Investigation' Ransomware, from a family that often employs non-consensual distribution techniques like drive-by-downloads (automatic website-based attacks that install malware by exploiting vulnerabilities in various types of software), is most easily identified by its warning message. This pop-up warning, which is designed to be displayed when Windows starts and doesn't respond to efforts to terminate it, minimize it or change its focus, always claims that the infected computer has been locked as a punishment for crimes like viewing child pornography or breaking copyright laws. However, SpywareRemove.com malware researchers note that all of these accusations aren't founded in any functions that would let the 'Svensk National Bureau of Investigation' Ransomware detect such criminal activities – and that the 'Svensk National Bureau of Investigation' Ransomware, despite the appearances of its pop-up, isn't affiliated with the Swedish government.

The 'Svensk National Bureau of Investigation' Ransomware's pop-up alert only is a prelude to its more serious attacks, which block you from using your desktop or other Windows applications as a matter of course. In combination with the steadily-ticking-down timer embedded in its pop-up, the 'Svensk National Bureau of Investigation' Ransomware attempts to scare its victims into paying a ransom before other 'legal' penalties supposedly are triggered. For their part, SpywareRemove.com malware experts recommend ignoring both the fraudulent information in the 'Svensk National Bureau of Investigation' Ransomware's pop-up and its ransom request, all of which are irrelevant to fixing your computer.

Closing the 'Svensk National Bureau of Investigation' Ransomware's False Investigation of Your Computer

As a fake Police Trojan, the 'Svensk National Bureau of Investigation' Ransomware doesn't have the power to penalize you by invoking lawful authority of any sort, and any suggested penalties – such as jail time or fines – can be ignored in total safety. However, the 'Svensk National Bureau of Investigation' Ransomware's Windows-blocking behavior is a security issue that SpywareRemove.com malware experts recommend resolving as soon as possible by disabling the 'Svensk National Bureau of Investigation' Ransomware. It should go without saying that once the 'Svensk National Bureau of Investigation' Ransomware has been disabled, any trustworthy anti-malware tool should be used to delete the 'Svensk National Bureau of Investigation' Ransomware and any other malware that may be related to its presence. The 'Svensk National Bureau of Investigation' Ransomware can't distribute itself and, in some cases, may use Trojan downloaders and other PC threats for this purpose.

The 'Svensk National Bureau of Investigation' Ransomware is a very definite danger to residents of Sweden, but the Swedish aren't the only ones put at risk of similar attacks. Clones of the 'Svensk National Bureau of Investigation' Ransomware that are known for targeting other countries include the 'FEDPOL BundesKriminalPolizei' Ransomware, the 'Police Judiciaire Fédérale' Ransomware, the 'Ministry of Public Safety New Zealand' Virus, the 'Arma dei Carabinieri' Ransomware, the 'Nemzeti Nyomozó Iroda' Ransomware, the 'Služba Kriminální Policie a Vyšetřování' Ransomware, the 'Dansk Rigspolitiet' Ransomware, the 'Unité Spéciale de la Police' Ransomware and the 'Canadian Association Of Chiefs Of Police' Virus.

Use SpyHunter to Detect and Remove PC Threats

If you are concerned that malware or PC threats similar to ‘Svensk National Bureau of Investigation’ Ransomware may have infected your computer, we recommend you start an in-depth system scan with SpyHunter. SpyHunter is an advanced malware protection and remediation application that offers subscribers a comprehensive method for protecting PCs from malware, in addition to providing one-on-one technical support service.

Download SpyHunter's Malware Scanner

Note: SpyHunter's free version is only for malware detection. If SpyHunter detects malware on your PC, you will need to purchase SpyHunter's malware tool to remove the malware threats. Learn more on SpyHunter. If you would like to uninstall SpyHunter for any reason, please follow these uninstall instructions. To learn more about our policies and practices, visit our EULA, Privacy Policy and Threat Assessment Criteria .

Why can't I open any program including SpyHunter? You may have a malware file running in memory that kills any programs that you try to launch on your PC. Tip: Download SpyHunter from a clean computer, copy it to a USB thumb drive, DVD or CD, then install it on the infected PC and run SpyHunter's malware scanner.

Technical Details

Additional Information

The following messages's were detected:
# Message
1Kriminalpolisenheten
Svensk National Bureau of Investigation (It-relaterade brott)
VIKTIGT! Din dator blev blockerad av säkerhetsskäl. Detaljer ansivas. Du år anklagad för visning/lagring och/eller distribution av pornografiskt material med förbjudet innehåll (Barnpornografi/Zoofili/ Våldtäkter osv.). Du har brutit mot Den allmänna förklaringen oro bekämpning av barnpornografi och anklagas för brott mot artikel 161 i Brottsbalken av Konungariket Sverige.
Artikel 161 i Brottsbalken av Konungariket Sverige föreskriver en påföljd på fängelse från 5 till 11 år.
Du är också misstänkt för brott mot "Lagen oro upphovsrätt och närstående rättigheter fnedladdning av piratkopierad musik, video, olicensierad programvaror) samt användning och/ eller distribution av innehåll som skyddas av upphovsrätten. Det betyder att du år misstänkt för brott mot artikel 148 i Brottsbalken av Konungariket Sverige.
Artikel 148 i Brottsbalken av Konungariket Sverige föreskriver en påföljd på 150 till 550 dagsböter eller fängelse från 3 till 7 år. Din dator användes för obehörig åtkomst till information som inte är tillgänglig för allmänheten och data av nationell betydelse på Internet.
Det kunde vara en medveten obehörig åtkomst med egennyttiga motiv eller en process som skedde utan din vetskap eller samtycke på grund av skadliga program på din dator. Således misstänks du för omedvetet brott mot artikel 215 i Brottsbalken av Konungariket Sverige (Lagen om slarvig och ovarsam användning av datorer/PC").
Artikel 215 i Brottsbalken av Konungariket Sverige föreskriver en påföljd på upp till SEK 1.000.000 kronor och/eller fängelse från 5 och 8 år.
Analysen av information på din dator visar att den används för regelbundna massutskick av spam som kan vara medvetna och organiserade med egennyttiga motiv eller som skickats utan din vetskap eller samtycke på grund av skadliga program på din dator. De meddelandena skickar skadliga programvaror eller förbjudet pornografiskt material. Således är du anklagad (till utredningen) för omedvetet brott mot artikel 301 i Brottsbalken av Konungariket Sverige (Lagen om bekämpning av spam och skadliga programvaror (virus).
Artikel 301 i Brottsbalken av Konungariket Sverige föreskriver en påföljd på upp till SEK 2.500.000 kronor och fängelse i upp till 5 år. Var uppmärksam på att dina personuppgifter och vistelseplats blev identifierade och du kan vara åtalad inom 96 timmar efter ett av nämnda brotten begicks. Ärendet kommer överlämnas till domstolen.
Enligt ändringarna i Brottsbalken av Konungariket Sverige från den iD juli 2013 och Deklarationen om de mänskliga rättigheterna kan dina handlingar anses omedvetna (om sådana brott begåtts för första gången) och du kommer inte åtalas. De hår villkorna ska uppfyllas om du betalar böter till staten (för att stödja projekt som gäller skydd av Internet cyberrymden).
Böterna skall betalas inom 48 timmar efter brott. Efter denna period börjar vi en 48-timmars automatisk insamling av information om dig och du kan vara åtalad. Du behöver betala SEK 1000 kronor i påföljd. Du får använda voucher PaySafeCard eller Ukash för betalningen. Efter du betalar böterna och staten får pengarna, kommer din dator avblockeras inom 24 timmar.
Efter detta måste du eliminera alla förseelser som var förknippade med din dator inom 7 dagar. Annars blir datorn blockerad igen och du kommer åtalas (utan möjlighet att betala böter).
Var uppmärksam på att du måste ange giltiga voucherkoder vid betalning av böterna och att du inte ska få ersättning för de koderna du redan använt. Om du skriver in en fel voucherkod eller försöker avbryta betalningen kommer du också anklagas för bedrägeri (artikel 377 i Brottsbalken av Konungariket Sverige som föreskriver fängelse från 1 till 3 år) och du blir åtalad.